chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

3. Các tình huống tham khảo

Ngày 05-08-2021 - Lượt xem: 2175

CHÍNH SÁCH CHO VAY TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP

Tình huống 1: Công ty A, có trụ sở tại khu Tiểu thủ công nghiệp phường VII, TP Vị Thanh, đang sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực Chế biến thủy sản (các ngành sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ,…). Công ty đang có 800 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc. Trong tháng 6/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid--19, công ty đã cắt giảm một số dây chuyền sản xuất nên đã thỏa thuận tạm ngừng việc 17 ngày, từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021 (theo Khoản 3, Điều 99 bộ Luật lao động năm 2021) với 100 lao động, hết thời gian ngừng việc, lao động tiếp tục thực hiện công việc. Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để phòng, chống dịch Covid - 19, Công ty phải tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 19/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021 nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Công ty có kế hoạch phục hồi sản xuất ngay khi hết thời gian giản cách xã hội với số lượng lao động tham gia là 800 lao động.

Câu hỏi 1: Công ty được tiếp cận các gói tín dụng nào từ Nghị quyết số 68/NQ-CP?

Trả lời: Công ty A được tiếp cận hai gói tín dụng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP:

- Vay trả lương ngừng việc cho 100 người lao động (tạm ngừng việc theo Khoản 3, Điều 99 bộ Luật lao động năm 2021) từ ngày 14/6/2021 đến 30/6/2021 (17 ngày).

- Vay trả lương phục hồi sản xuất cho 1.000 người lao động.

Câu hỏi 2: Số tiền tối đa Công ty được vay là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tiền vay được tối đa là: 8.086.884.500 đồng, Trong đó:

Giả định Doanh nghiệp quy định ngày làm việc 6 ngày/tuần và 26 ngày/tháng, mức lương tối thiểu Vùng III (3.430.000đ). Thời gian thực hiện phương án hồi phục sản xuất là từ 01/8/2021.

- Vay trả lương ngừng việc: (3.430.000đ/26ngày) x 15 ngày x 100 LĐ = 197.884.500 đ (Ghi chú: do trừ 2 ngày nghỉ)

- Vay trả lương phục hồi sản xuất (từ 01/8/2021):

+ Vay lần đầu (ngày 01/8/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 800Lđ x 1 tháng) = 2.744.000.000đ

+ Vay lần 2 (tháng 9/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 800Lđ x 1 tháng) = 2.744.000.000đ

+ Vay 3 (tháng 10/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 700Lđ x 1 tháng) = 2.401.000.000đ

Ghi chú: Do trong tháng 6/2021, 100 người lao động đã được vay ngừng việc, theo quy định người lao động chỉ được vay tối đa 3 tháng, do đó 100 người lao động chỉ còn được tối đa 2 tháng của gói phục hồi sản xuất.

Tổng cộng 03 lần vay: 7.889.000.000 đồng

Câu hỏi 3: Có phải thế chấp tài sản không?

Trả lời: Công ty được vay tín chấp (không phải đảm bảo tiền vay).

Câu hỏi 4: Lãi suất và thời gian vay?

Trả lời: lãi suất bằng 0%, thời gian cho vay dưới 12 tháng (11 tháng, tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên). Như vậy ngày đến hạn là  ngày 01/7/2022.

Câu hỏi 5: Thủ tục bao gồm những gì? Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay?

Trả lời: Thủ thục cho vay bao gồm:

                - Vay trả lương ngừng việc:

                (1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

                (2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

                (3) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (văn bản riêng với từng lao động).

                (4) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

                * Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

                * Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

                * Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng (chủ doanh nghiệp) hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

                * Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                (5) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

                - Vay trả lương phục hồi sản xuất:

                * Vay lần đầu:

                (1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

                (2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

                (3) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh (Cần phải có các nội dung: Khó khăn gây ra bởi dịch Covid-19 ảnh hưởng/thiệt hại đến hoạt động doanh nghiệp; thời điểm bắt đầu tổ chức phục hồi sản xuất; số lao động tham gia khi phục hồi sản xuất).

                (4) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).

                (5) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

                * Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

                * Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

                * Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng (Chủ doanh nghiệp) hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

                * Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                (6) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

                * Vay các lần tiếp theo

                (1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

                (2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

                (3) Các thủ tục còn lại bổ sung khi có thay đổi so với thủ tục vay lần đầu.

                Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay?

                Trả lời: Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

                Câu hỏi 6: Cách thức giải ngân như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng (tài khoản của Công ty).

Tình huống 2: Công ty B, có trụ sở tại khu Tiểu thủ công nghiệp phường IIV, TP Vị Thanh, đang sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực may mặc (các ngành sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ,…). Công ty đang có 1.000 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, hoạt động sản xuất kinh doanh đang trong tình trạng SXKD ổn định theo kế hoạch. Tuy nhiên, Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để phòng, chống dịch Covid - 19, Công ty phải tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 19/7/2021 đến hết ngày 01/08/2021 nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Công ty có kế hoạch phục hồi sản xuất ngay khi hết thời gian giản cách xã hội với số lượng lao động tham gia là 1.000 lao động.

Câu hỏi 1: Công ty được tiếp cận các gói tín dụng nào từ Nghị quyết số 68/NQ-CP ?

Trả lời: Công ty được tiếp cận gói tín dụng trả lương phục hồi sản xuất cho 1.000 người lao động (đang tham gia BHXH bắt buộc) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Câu hỏi 2: Số tiền tối đa Công ty được vay là bao nhiêu?

Trả lời: Vay trả lương phục hồi sản xuất (từ 01/8/2021): 10.290.000.000 đồng, trong đó:

Giả định mức lương tối thiểu Vùng III (3.430.000đ). Thời gian thực hiện phương án hồi phục sản xuất là từ 01/8/2021.

+ Vay lần đầu (ngày 01/8/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 1.000 Lđ x 1 tháng) = 3.430.000.000đ

+ Vay lần 2 (tháng 9/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 1.0000 Lđ x 1 tháng) = 3.430.000.000đ

+ Vay 3 (tháng 10/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 1.000 Lđ x 1 tháng) = 3.430.000.000đ

Tổng cộng 03 lần vay: 10.290.000.000 đồng

Câu hỏi 3: Có phải thế chấp tài sản không?

Trả lời: Công ty được vay tín chấp (không phảo đảm bảo tiền vay).

Câu hỏi 4: Lãi suất và thời gian vay?

Trả lời: lãi suất bằng 0%, thời gian cho vay dưới 12 tháng (11 tháng, tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên). Như vậy ngày đến hạn là  ngày 01/7/2022.

Câu hỏi 5: Thủ tục bao gồm những gì? Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay?

Trả lời: Vay trả lương phục hồi sản xuất gồm các thủ tục sau:

* Vay lần đầu:

(1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

(3) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh (Cần phải có các nội dung: Khó khăn gây ra bởi dịch Covid-19 ảnh hưởng/thiệt hại đến hoạt động doanh nghiệp; thời điểm bắt đầu tổ chức phục hồi sản xuất; số lao động tham gia khi phục hồi sản xuất).

(4) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).

(5) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

* Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

* Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng (Chủ doanh nghiệp) hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

* Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(6) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

* Vay các lần tiếp theo

(1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

(3) Các thủ tục còn lại bổ sung khi có thay đổi so vay lần đầu.

Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay? Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Câu hỏi 6: Cách thức giải ngân như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng (tài khoản của Công ty).

Tình huống 3: Công ty C, có trụ sở tại số 30 đường Trần Hưng Đạo khu 5, phường V, TP Vị Thanh, đang hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú (một trong 05 lĩnh vực: Hàng không, vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú, môi giới đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài). Công ty đang có 20 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Công ty đang có phương án phục hồi hoạt động kinh doanh với số lượng 18 lao động tham gia.

Câu hỏi 1: Công ty được tiếp cận các gói tín dụng nào từ Nghị quyết số 68/NQ-CP?

Trả lời:  Công ty được tiếp cận gói tín dụng trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh cho 18 người lao động (số người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc và theo phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của Công ty) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Câu hỏi 2: Số tiền tối đa Công ty được vay là bao nhiêu?

Trả lời: Vay trả lương phục hồi sản xuất (từ 01/8/2021):

Giả định mức lương tối thiểu Vùng III (3.430.000đ). Thời gian thực hiện phương án hồi phục sản xuất là từ 01/8/2021.

+ Vay lần đầu (ngày 01/8/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 18 Lđ x 1 tháng) = 61.740.000đ

+ Vay lần 2 (tháng 9/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 18 Lđ x 1 tháng) = 61.740.000đ

+ Vay 3 (tháng 10/2021):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 18 Lđ x 1 tháng) = 61.740.000đ

Tổng cộng 03 lần vay: 185.220.000 đồng

Câu hỏi 3: Có phải thế chấp tài sản không?

Trả lời: Công ty được vay tín chấp (không phảo đảm bảo tiền vay).

Câu hỏi 4: Lãi suất và thời gian vay?

Trả lời: lãi suất bằng 0%, thời gian cho vay dưới 12 tháng (11 tháng, tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên). Như vậy ngày đến hạn là  ngày 01/7/2022.

Câu hỏi 5: Thủ tục bao gồm những gì? Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay?

Trả lời: Vay trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, thủ tục bao gồm:

* Vay lần đầu:

(1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(3) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

(4) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

(5) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

* Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

* Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

* Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(6) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

* Vay các lần tiếp theo

(1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13b ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

(3) Các thủ tục còn lại bổ sung khi có thay đổi so vay lần đầu.

Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay? Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Câu hỏi 6: Cách thức giải ngân như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng (tài khoản của Công ty).

Tình huống 4: DNTN SXTMDV D, có trụ sở tại ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, đang hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và và kinh doanh vật tư nông nghiệp (các lĩnh vực thiết yếu). Doanh nghiệp đang có 20 lao động đang tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp quyết định thu hẹp quy mô hoạt động, nên đã thỏa thuận ngừng việc với 8 lao động trong thời gian từ ngày 15/5/2021 đến 31/5/2021, trong thời gian ngừng việc người lao động được hưởng theo mức lương tối thiểu vùng tương ứng với số ngày nghỉ ngừng việc, hết thời gian ngừng việc người lao động tiếp tục công việc cũ; đến 20/6/2021 do tình hình dịch tiếp tục có diễn biến phức tạp, doanh nghiệp tiếp tục thỏa thuận ngừng việc với 08 lao động đó và thêm 02 lao động khác trong thời gian từ ngày 21/6/2021 đến 10/9/2021, trong thời gian ngừng việc người lao động đưởng hưởng theo mức lương tối thiểu vùng tương ứng với số ngày nghỉ ngừng việc. Theo kế hoạch, sau ngày 10/9/2021 Doanh nghiệp sẽ bắt đầu khôi phục sản xuất với tổng số 20 lao động hiện có.  

Câu hỏi 1: DNTN SXTMDV D được tiếp cận các gói tín dụng nào từ Nghị quyết số 68/NQ-CP?

Trả lời:  DNTN SXTMDV D được tiếp cận gói tín dụng trả lương ngừng việc:

+ Cho 8 người lao động (số người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tạm ngừng việc từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 31/5/2021).

+ Cho 10 người lao động (số người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tạm ngừng việc từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 10/9/2021).

Lưu ý: Do doanh nghiệp không thuộc đơn vị, lĩnh vực phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ( theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 08/CT-UBND) nên không thuộc đối tượng vay trả lương khôi phục sản xuất.

Câu hỏi 2: Số tiền tối đa DNTN SXTMDV D được vay là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tiền vay được tối đa là: 67.808.462 đồng, Trong đó:

Giả định Doanh nghiệp quy định ngày làm việc 6 ngày/tuần và 26 ngày/tháng, mức lương tối thiểu Vùng III (3.430.000đ). Thời gian cho vay món vay đầu tiên là 01/8/2021).

- Cho 8 người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc (ngừng việc từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 31/5/2021, 17 ngày liên tục, trong đó có 14 ngày làm việc và 03 ngày nghỉ):

(3.430.000đ/26ngày) x 14 ngày x 8 Lđ = 14.775.385 đ

- Cho 10 người lao động (số người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tạm ngừng việc từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 10/9/2021).

+ Vay lần đầu (tháng 6/2021, từ ngày 21/6/2021 đến 30/6/2021, 10 ngày liên tục, 9 ngày làm việc):

(3.430.000đ/26ngày) x 9 ngày x 10 Lđ) = 11.873.077 đ

+ Vay lần hai (tháng 7/2021, chọn tháng):

 (3.430.000đ/Lđ/tháng x 10 Lđ x 1 tháng) = 34.300.000 đ

+ Vay lần 3 (tháng 8/2021, chọn tháng):

(3.430.000đ/Lđ/tháng x 2 Lđ x 1 tháng) = 6.860.000đ

Ghi chú: Do trong tháng 5/2021, 8 người lao động đã được vay ngừng việc, theo quy định người lao động chỉ được vay tối đa 3 tháng, do đó 8 người lao động chỉ còn được tối đa 2 tháng (tháng 6/2021 và tháng 7/2021).

Tổng cộng 03 lần vay (của đợt 2): 53.033.070 đ

Câu hỏi 3: Có phải thế chấp tài sản không?

Trả lời: Công ty được vay tín chấp (không phảo đảm bảo tiền vay).

Câu hỏi 4: Lãi suất và thời gian vay?

Trả lời: lãi suất bằng 0%, thời gian cho vay dưới 12 tháng (11 tháng, tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên). Như vậy ngày đến hạn là  ngày 01/7/2022.

Câu hỏi 5: Thủ tục bao gồm những gì? Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay?

Trả lời: Thủ tục cho vay trả lương ngừng việc gồm:

* Vay lần đầu:

(1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

(3) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (văn bản riêng với từng lao động).

(4) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động:

* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

* Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

* Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của khách hàng (chủ doanh nghiệp) hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng.

* Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân theo quy định của Điều lệ tổ chức hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(5) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

* Vay các lần tiếp theo

(1) Giấy đề nghị vay vốn theo Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

(2) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Được BHXH xác nhận.

(3) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (văn bản riêng với từng lao động).

(4) Các thủ tục còn lại bổ sung khi có thay đổi so với thủ tục vay lần đầu.

Mất bao nhiêu thời gian để có thể nhận được tiền vay? Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Câu hỏi 6: Cách thức giải ngân như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng (tài khoản của DNTN SXTMDV D).


Đang online: 1
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 348581
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.