chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

Giải ngân cho 63 khách hàng

Ngày 30-05-2022 - Lượt xem: 45

(HG) - Đó là số khách hàng ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A mới được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành A giải ngân vốn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng. Trong đó, giải ngân chương trình tín dụng giải quyết việc làm cho 12 khách hàng, chương trình tín dụng hộ cận nghèo 9 khách hàng, hộ mới thoát nghèo 3 khách hàng, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 33 khách hàng và học sinh, sinh viên mua máy tính là 6 khách hàng. Nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh đến nay đạt trên 39,6 tỉ đồng, với 1.319 hộ vay. Trong đó cho vay giải quyết việc làm trên 4,6 tỉ đồng, cho vay hộ nghèo trên 1,8 tỉ đồng, hộ cận nghèo là 646 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo trên 16,9 tỉ đồng, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 1,5 tỉ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 13,3 tỉ đồng. Số còn lại cho vay xuất khẩu lao động, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên mua máy tính, hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành A đã thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ở địa bàn huyện đạt tổng dư nợ trên 363 tỉ đồng, tăng trên 20,5 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm 2022, với tổng số hộ vay là 12.795 hộ. Hiện nay, phòng giao dịch đang tiếp tục thực hiện giải ngân vốn các chương trình tín dụng để kịp thời đưa vốn đến hộ vay, đồng đời tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn hiệu quả.

T.XOÀN


Đang online: 1
Hôm nay: 600
Đã truy cập: 402752
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.