chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH A HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2021

Ngày 27-12-2021 - Lượt xem: 163

Năm 2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành A đã phối hợp với chính quyền địa phương, hội đoàn thể cấp xã tổ chức giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được chi nhánh tỉnh giao. Tổng dư nợ đến tháng 12/2021 đạt hơn 342,4 tỷ đồng, tăng 34,3 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 11,14%.

Ảnh: NHCSXH giao dịch với khách hàng tại xã Tân Phú Thạnh

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai 18 chương trình cho vay với hơn 12.700 khách hàng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt trong năm 2021, đơn vị đã giải ngân gần 1,5 tỷ đồng cho 7 Doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 426 lượt lao động. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.

Trúc Mai – PGD NHCSXH huyện Châu Thành A


Đang online: 1
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 119584
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.