chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD HUYỆN CHÂU THÀNH A

Ngày 16-06-2021 - Lượt xem: 264

PHÒNG GIAO DỊCH  HUYỆN CHÂU THÀNH A

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 TT Cái Tắc 06 08h00 - 11h00
02 TT Rạch Gòi 07 08h00 - 10h00
03 Xã Trường Long Tây 09 08h00 - 11h00
04 Xã Trường Long A 12 08h00 - 12h00
05 TT Bảy Ngàn 15 08h00 - 11h00
06 TT Một Ngàn 16 08h00 - 10h00
07 Xã Nhơn Nghĩa A 18 08h00 - 11h00
08 Xã Thạnh Xuân 21 08h00 - 11h00
09 Xã Tân Hòa 23 08h00 - 12h00
10 Xã Tân Phú Thạnh 24 08h00 - 11h00

Đang online: 1
Hôm nay: 268
Đã truy cập: 287611
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.