chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD HUYỆN CHÂU THÀNH

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 247

PHÒNG GIAO DỊCH  HUYỆN CHÂU THÀNH

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 TT Mái Dầm 06 08h00 - 11h00
02 TT Ngã Sáu 09 08h00 - 11h00
03 Xã Phú Tân 12 08h00 - 11h00
04 Xã Đông Phú 15 08h00 - 11h00
05 Xã Đông Thạnh 16 08h00 - 11h00
06 Xã Phú Hữu 18 08h00 - 11h00
07 Xã Đông Phước 21 08h00 - 11h00
08 Xã Đông Phước A 24 08h00 - 11h00

Đang online: 2
Hôm nay: 325
Đã truy cập: 287668
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.