chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD HUYỆN LONG MỸ

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 1555

PHÒNG GIAO DỊCH  HUYỆN LONG MỸ

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 TT Vĩnh Viễn 06 08h00 - 11h00
02 Xã Thuận Hòa 07 08h00 - 11h00
03 Xã Lương Nghĩa 09 08h00 - 11h00
04 Xã Xà Phiên 12 08h00 - 11h00
05 Xã Thuận Hưng 15 08h00 - 11h00
06 Xã Lương Tâm 18 08h00 - 11h00
07 Xã Vĩnh Thuận Đông 21 08h00 - 11h00
08 Xã Vĩnh Viễn A 24 08h00 - 11h00

Đang online: 1
Hôm nay: 806
Đã truy cập: 152569
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.