chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD HUYỆN PHỤNG HIỆP

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 370

PHÒNG GIAO DỊCH  HUYỆN PHỤNG HIỆP

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 Xã Tân Long 06 08h00 - 11h00
02 Xã Phụng Hiệp 06 08h00 - 11h00
03 TT Kinh Cùng 07 08h00 - 10h00
04 Xã Thạnh Hòa 09 08h00 - 11h00
05 Xã Phương Bình 12 08h00 - 11h00
06 TT Cây Dương 12 08h00 - 10h00
07 Xã Tân Bình 15 08h00 - 11h00
08 Xã Long Thạnh 16 08h00 - 11h00
09 Xã Hòa An 18 08h00 - 11h00
10 Xã Bình Thành 21 08h00 - 11h00
11 Xã Hòa Mỹ 21 08h00 - 11h00
12 Xã Hiệp Hưng 23 08h00 - 11h00
13 Xã Tân Phước Hưng 23 08h00 - 11h00
14 Xã Phương Phú 24 08h00 - 11h00
15 TT Búng Tàu 24 08h00 - 10h00

Đang online: 2
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 402782
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.