chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD HUYỆN VỊ THỦY

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 319

PHÒNG GIAO DỊCH  HUYỆN VỊ THỦY

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 Xã Vị Đông 06 08h00 - 11h00
02 Xã Vĩnh Thuận Tây 07 08h00 - 11h00
03 Xã Vĩnh Tường 09 08h00 - 11h00
04 Xã Vị Thanh 12 08h00 - 11h00
05 Xã Vị Trung 15 08h00 - 11h00
06 TT Nàng Mau 16 08h00 - 11h00
07 Xã Vị Bình 18 08h00 - 11h00
08 Xã Vĩnh Trung 21 08h00 - 11h00
09 Xã Vị Thắng 23 08h00 - 11h00
10 Xã Vị Thủy 24 08h00 - 11h00

Đang online: 2
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 287617
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.