chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 176

PHÒNG GIAO DỊCH THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 Xã Đại Thành 06 08h00 - 12h00
02 Phường Hiệp Thành 09 08h00 - 11h00
03 Phường Ngã Bảy 12 08h00 - 11h00
04 Phường Hiệp Lợi 18 08h00 - 11h00
05 Xã Tân Thành 21 08h00 - 11h00
06 Phường Lái Hiếu 24 08h00 - 11h00

Đang online: 1
Hôm nay: 282
Đã truy cập: 287625
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.