chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD THÀNH PHỐ VỊ THANH

Ngày 16-06-2021 - Lượt xem: 235

PHÒNG GIAO DỊCH  THÀNH PHỐ VỊ THANH

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 Xã Vị Tân 06 08h00 - 11h00
02 Phường 1 07 08h00 - 10h00
03 Xã Hỏa Lựu 09 08h00 - 11h00
04 Phường 7 12 08h00 - 10h00
05 Phường 3 15 08h00 - 11h00
06 Phường 4 18 08h00 - 11h00
07 Tân tiến 21 08h00 - 11h00
08 Phường 5 23 08h00 - 10h00
09 Xã Hỏa Tiến 24 08h00 - 11h00

Đang online: 1
Hôm nay: 237
Đã truy cập: 287580
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.