chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

PGD THỊ XÃ LONG MỸ

Ngày 16-07-2021 - Lượt xem: 145

PHÒNG GIAO DỊCH  THỊ XÃ LONG MỸ

STT ĐIỂM GIAO DỊCH NGÀY GIAO DỊCH THỜI GIAN
01 Xã Long Trị A 06 08h00 - 11h00
02 Xã Tân Phú 07 08h00 - 11h00
03 Phường Bình Thạnh 09 08h00 - 11h00
04 Phường Vĩnh Tường 12 08h00 - 11h00
05 Xã Long Phú 15 08h00 - 12h00
06 Xã Long Trị 18 08h00 - 11h00
07 Phường Thuận An 21 08h00 - 12h00
08 Phường Trà Lồng 23 08h00 - 11h00
09 Xã Long Bình 24 08h00 - 11h00

Đang online: 1
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 402700
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.