chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội đối với hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 10-12-2021 - Lượt xem: 78

Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp Hội đối với hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hậu Giang được quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác truyền tải các chương trình cho vay vốn đến các đối tượng thụ hưởng, phát huy đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Đoàn kiểm tra Hội Nông dân tỉnh kiểm tra hoạt động ủy thác tại Hội nông dân

 phường Lái Hiếu,thành phố Ngã Bảy, HG.

Thực hiện Văn bản liên tịch số 01/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM ngày 27/02/2014 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các Hội đoàn thể tỉnh về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 133-KH/HNDT ngày 27/01/2021 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) năm 2021; Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Kết quả, trong năm 2021, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội 02 đợt với 15 lượt đơn vị cấp huyện, 30 lượt cơ sở Hội và 143 lượt Tổ TK&VV.

Bên cạnh kiểm tra định kỳ, Hội cũng đã thực hiện kiểm tra, giám sát đột suất đối với các cơ sở Hội thiếu quan tâm trong hoạt động ủy thác, đã kịp thời nhắc nhỡ khắc phục những tồn tại phát sinh. Qua đó, các cấp Hội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nhận ủy thác, giám sát việc tổ chức họp bình xét đối tượng vay vốn công khai, minh bạch; việc đôn đốc thu nợ, thu lãi hàng tháng luôn đảm bảo, hướng dẫn Tổ TK&VV sắp xếp hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định của Ngân hàng.

Nhằm góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với hoạt động nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh  cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột suất, kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay, định hướng người hội viên nông dân sử dụng vốn đúng mục đích góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định nâng cao cuộc sống.

Văn Tựu


Đang online: 1
Hôm nay: 562
Đã truy cập: 402714
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.