chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

Tiếp tục nỗ lực giải ngân nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội

Ngày 05-09-2021 - Lượt xem: 116

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đã giải ngân vốn  cho các chương trình tín dụng kịp thời để góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, những tháng đầu năm nay vốn cho vay nhà ở xã hội chưa giải ngân hết nguồn được phân bổ. Phóng viên Báo Hậu Giang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Triều (ảnh), Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang về vấn đề này.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội ?

- Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã tiếp tục khẳng định chủ trương tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ chính sách tiếp cận dễ dàng với vốn ưu đãi.

Tiến độ xây dựng nhà ở của khách hàng kéo dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguồn vốn chưa giải ngân hết.

NHCSXH luôn chú trọng, tích cực triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đến với người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% ấp, khu vực trên toàn tỉnh, trong đó tập trung ưu tiên cho khu vực dân tộc thiểu số (DTTS), vùng khó khăn, vùng sâu, các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao.

Đến nay, về cơ bản hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS có nhu cầu, đủ điều kiện đều đã được thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng DTTS, vùng sâu, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của tín dụng đen đối với cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu.

Riêng chương trình cho vay nhà ở xã hội, ông nhận xét như thế nào ?

- Đối với chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là một chương trình lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đến đời sống của cán bộ và Nhân dân có mức thu nhập của bản thân và hộ gia đình không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. Đây là một chương trình với mức lãi suất ưu đãi (lãi suất hiện nay là 4,8%/năm), thời gian cho vay dài (tối đa 25 năm), số tiền vay tối đa 500 triệu đồng/công trình. Với những ưu đãi trên giúp cho người dân an cư, lạc nghiệp ổn định đời sống.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 201 khách hàng có quan hệ vay vốn với dư nợ cho vay hơn 79 tỉ đồng. Riêng những tháng đầu năm 2021, chi nhánh đã giải ngân được 21 khách hàng với số tiền trên 12 tỉ đồng và đang tiếp tục hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho các khách hàng có nhu cầu.

Xin ông cho biết, đâu là nguyên nhân nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội đến thời điểm này chưa giải ngân được hết nguồn ?

- Việc ngân hàng đến nay chưa giải ngân hết nguồn phụ thuộc vào các yếu tố như chi nhánh mới nhận được nguồn vốn phân bổ từ Trung ương vào tháng 2 là 20 tỉ đồng và tháng 3 là 10 tỉ đồng. Thời gian giải ngân phải theo tiến độ của mỗi công trình, bình quân một công trình nhà ở từ lúc khởi công đến khi hoàn thiện từ 2-5 tháng nên không thể giải ngân hết nguồn vốn phân bổ trong thời gian ngắn.

Mặc dù chi nhánh đã tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân biết. Trường hợp người dân nếu có nhu cầu và đảm bảo điều kiện như thông báo thì liên hệ chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn thêm các nội dung cần thiết. Tuy nhiên, có những địa phương còn trường hợp người dân hạn chế về thông tin đối với chương trình cho vay ưu đãi này.

Thưa ông, để nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội giải ngân hết chỉ tiêu phân bổ thì NHCSXH cần những sự hỗ trợ nào ?

- Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tín dụng (đối tượng, điều kiện, phương thức cho vay...) cho tất cả cán bộ trong toàn đơn vị và cho cán bộ ngoài ngành (chủ tịch UBND cấp xã, trưởng ấp, hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn) nhằm hiểu và nắm được đầy đủ nghiệp vụ cho vay của chương trình này để phối hợp, tổ chức triển khai giải ngân đến đối tượng thụ hưởng. Các đơn vị trực thuộc tham mưu lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân biết. Trường hợp người dân có nhu cầu vay vốn thì liên hệ chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn thêm các nội dung cần thiết.

Tuy nhiên, để nguồn vốn ưu đãi cho vay nhà ở xã hội giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, ngoài nỗ lực của NHCSXH, hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp, cần có sự lãnh, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan, sự hỗ trợ tuyên truyền của cơ quan báo chí đến mọi người dân để khi có nhu cầu vay vốn mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà thì người dân nghĩ tới NHCSXH.

Theo ông, nhu cầu nguồn vốn chương trình cho vay nào bức thiết nhất trong thời gian tới ?

- NHCSXH tích cực phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương tổ chức rà soát đối tượng có nhu cầu vốn sản xuất, quan tâm bố trí vốn để thực hiện cho vay các nơi bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, mục tiêu không để người nghèo và các đối tượng chính sách thiếu vốn sản xuất. Giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch vốn giao hàng năm. Quan tâm nâng cao chất lượng bình xét cho vay và tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay. Đồng thời, phối hợp lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Để tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2021, chi nhánh sẽ tranh thủ bổ sung nguồn vốn từ Trung ương khoảng từ 10% trở lên, đặc biệt đối với các chương trình tín dụng hiện nay nhu cầu về vốn còn cao như hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tiếp tục tham mưu địa phương xem xét, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Thưa ông, giải pháp nào để nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn hiện nay ?

- Chi nhánh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kế hoạch triển khai Chỉ thị ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, các hội, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia hoạt động tín dụng chính sách xã hội để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Tăng cường nguồn vốn địa phương dành cho công tác giảm nghèo, tạo việc làm trên địa bàn. Xem xét đưa kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội vào việc thi đua, đánh giá thi đua, khen thưởng của cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể các cấp.

Duy trì và tiếp tục thực hiện hiệu quả hệ thống giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong các năm tiếp theo. Tập trung giải ngân cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách quy định và kịp thời theo kế hoạch được giao. Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội đoàn thể với sự tham gia chỉ đạo, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tăng cường vai trò của chính quyền cấp xã, đội ngũ trưởng ấp trong quản lý và khai thác hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm ủy thác, cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn có kiến thức cơ bản về quản lý tín dụng. Kiểm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa rủi ro, tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả cho người nghèo và các đối tượng chính sách…

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện


Đang online: 1
Hôm nay: 626
Đã truy cập: 402778
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.