chi tiet tin - Ngân hàng chính sách xã hội

 

V/v tạm ứng nguồn vốn cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Ngày 01-11-2021 - Lượt xem: 20

V/v tạm ứng nguồn vốn cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VanBanDen2384.pdf_20211101113418.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 611
Đã truy cập: 402763
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.