Lai suat cho vay - Ngân hàng chính sách xã hội

 

LÃI SUẤT CHO VAY

Ngày 02-08-2021

LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

 

Stt Chương trình cho vay Mức cho vay
tối đa
Lãi suất
%/năm
01 Hộ nghèo 100 triệu đồng/hộ 6.60
02 Hộ cận nghèo 100 triệu đồng/hộ 7.92
03 Hộ mới thoát nghèo 100 triệu đồng/hộ 8.25
04 Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn  4 triệu đồng/tháng/sinh viên 6.60
05 Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
- Người lao động 100 triệu đồng/lao động 7.92
- Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sống vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người khuyết tật 100 triệu đồng/lao động 3.96
 - Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (cơ sở sản xuất, kinh doanh) 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu/lao động được tạo việc làm 7.92
 - Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động có 30% LĐ là người khuyết tật hoặc 30% LĐ là người dân tộc thiệu số hoặc 30% lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu/lao động được tạo việc làm 3.96
06 Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Mức cho vay bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 6.60
07 Nhà ở vùng ngập lũ Đồng Bằng sông Cửu Long 40 triệu đồng/hộ 3.30
08 Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 10 triệu đồng/công trình 9.0
09 Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 100 triệu đồng/hộ, trên 50 triệu đồng phải có tối thiểu 20% vốn tự có và tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay 9.0
10 Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn 500 triệu/khách hàng 9.0
11 Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ Mua, thuê mua nhà ở xã hội: 80%/giá trị hợp đồng; Xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở: 70%/giá trị dự toán, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/hộ. 4.80
12 Trả lương ngường việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP 3 tháng mức lương tối thiểu vùng/nguời lao động 0.0
13 Hỗ trợ vốn SX đối với hộ gia đình người có công với CM (Nguồn vốn ĐP) 100 triệu đồng/hộ gia đình 6.60
14 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã) 1 tỷ đồng/dự án 5.13

 

 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

 

Đang online: 1
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 402784
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.